Heeft u een zakelijke financiering nodig van de bank? Een goede voorbereiding is 90% van het werk. Lees in 5 stappen hoe u zich goed voorbereidt op het aanvragen van een bankfinanciering.

Zakelijke financiering gezocht

Het kan voor een machine, pand, bedrijfswagen zijn. Maar ook zoiets als het overnemen van een bestaand bedrijf of het vergroten van uw werkkapitaal. Wie wil groeien heeft soms geld nodig. Er zijn ondernemers die al bij de start van hun bedrijf om externe financiering verlegen zitten. Geld dat ze niet even uit hun broekzak tevoorschijn kunnen halen. Er zijn meerdere manieren om die financiering voor elkaar te krijgen.

In dit artikel richten we ons op de bedrijfslening via de bank. Het is verstandig om zo’n aanvraag goed voor te bereiden. Zo maakt u de meeste kans van slagen.

Zakelijke financiering stap 1: een goed plan

Essentieel voor een succesvolle aanvraag is het opstellen van een goed plan. Hiermee geeft u onder meer aan wat uw bedrijf gaat doen, hoe u die ambitie wilt verwezenlijken en met welke spelers u te maken hebt. Zonder dit plan is de kans op het verkrijgen van een bankfinanciering nihil.

In dit plan staat in ieder geval:

 • Waarin wilt u investeren?
 • Wat levert dit u op?
 • Uw verdienmodel
 • De sterke en zwakke punten van uw bedrijf
 • Onderscheidend vermogen
 • Uw visie op toekomstige ontwikkelingen in de sector

Vaak gebruiken ondernemers hun businessplan als basis voor de financieringsaanvraag.

Zakelijke financiering stap 2: jaaroverzicht

Heeft u al jaarcijfers? Die wil de bank uiteraard inzien. Het liefst over de afgelopen twee tot drie jaar als dat mogelijk is. Daarbij gaat het om:

 • De balans
 • Een winst- en verliesrekening
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Overzicht persoonlijke financiën

Deze laatste cijfers zijn vooral voor ondernemers van toepassing die een eenmanszaak of VOF hebben. U kunt hiermee namelijk ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, mocht het in de toekomst misgaan.

Zakelijke financiering stap 3: uw huidige prestaties

Uw jaarcijfers vertellen iets over het verleden. De bank wil natuurlijk ook graag weten hoe uw bedrijf op dit moment presteert. In de meeste gevallen wordt u gevraagd om de cijfers van het afgelopen kwartaal te laten zien. Het gaat daarbij weer om een balans en een winst- en verliesrekening.

Deze cijfers vertellen veel, namelijk:

 • Hoe hoog is de omzet van de afgelopen drie maanden?
 • Welk bedrag staat er nog uit aan openstaande facturen?
 • Welke schulden zijn er?
 • Hoe is het gesteld met uw voorraden?

Vindt u dit nou lastig (en u bent zeker niet de enige), laat uw accountant of boekhouder hiermee dan helpen. Het is namelijk heel belangrijk dat alle cijfers kloppen.

Zakelijke financiering stap 4: de begroting

Bij het ondernemen komt een stuk onzekerheid om de hoek kijken. U weet immers nooit precies hoeveel u gaat verkopen en waar u tegenaan loopt. Toch is het wel zaak dat u hierover iets op papier zet. De bank wil namelijk weten of u straks in staat bent om de maandelijkse rente + aflossing te betalen.

Tip: wees realistisch bij het opstellen van uw begroting. Haalt u uw omzetdoelstellingen niet, dan komt u op den duur mogelijk in de knel met het terugbetalen van de bedrijfslening.

Er is een aantal soorten begrotingen, die we hieronder kort uiteenzetten.

1. Exploitatiebegroting

Hierin schetst u de te verwachten prestaties van uw bedrijf voor de komende twee tot drie jaar. Het gaat daarbij om de omzet en de kosten. En denkt u nou fors meer te kunnen omzetten, leg dan uit waar die verwachting op gebaseerd is.

2. Investeringsbegroting

Hiermee geeft u aan wat de aanschafkosten zijn van de beoogde investering. Gaat het om een bedrijfswagen of nieuw pand? Dan is dat vrij eenvoudig uit te rekenen. Anders is het wanneer het gaat om een bedrijfslening voor de groei van uw bedrijf.

Geef duidelijk aan hoe u het geld van de lening gaat inzetten. Dat kan bijvoorbeeld een marketingcampagne zijn of het aannemen van twee specialisten. Koppel die inzet aan de te verwachten opbrengsten en leg duidelijk uit hoe u tot deze conclusie komt.

3. Financieringsbegroting

De bank wil graag weten hoe uw bedrijf tot nu toe is gefinancierd. Is dat met eigen geld of hebt u al externe financiers aan boord? Dat is wat deze begroting in één oogopslag laat zien.

4. Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting vertelt hoe het op dit moment is gesteld met uw financiële middelen. Oftewel: hoeveel geld heeft u op de bank en in kas? Voor de bank is dat belangrijk, want dit geeft aardig weer of u straks de aflossing en de rente kunt betalen.

Zakelijke financiering stap 5: de presentatie

Naast het kunnen overleggen van de cijfers, speelt ook het menselijk aspect een belangrijke rol. De bank wil namelijk weten wie de man of vrouw is die van de onderneming een succes moet maken. Ze moeten met andere woorden een beetje vertrouwen krijgen in uw kunnen.

Zorg daarom voor een goede presentatie waar het enthousiasme van afspat. Maak zowel in woord en beeld duidelijk waarom u dit bedrijf bent gestart en wat uw motivatie is om hier een daverend succes van te maken. De mensen aan de andere kant van de tafel moeten als het ware een beetje ‘begeistert raken’ door uw manier van presenteren.

Bron: ikgastarten.nl

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden of aanvragen van een financieringsaanvraag? Of wilt u weten welke vorm van financiering voor u het meest geschikt is? Neem gerust contact met ons op. Ook kunnen wij kijken naar uw lopende bedrijfsfinancieringen d.m.v. onze financieringsscan.