Rabobank is het afgelopen jaar op afstand gezet door concurrenten ING en ABN Amro. Met een minieme toename van het kredietboek van 0.3% doet niet alleen ING plus 4.1% maar ook ABN Amro plus 0.5% het beter.

De Rabobank zag de winst met bijna 40% dalen, vooral doordat het houders van mkb-derivaten moet compenseren en veel geld kwijt is aan de forse ontslagronde die momenteel plaats vindt.

Dat neemt niet weg dat Rabobank wel heel graag meer wil uitlenen aan het bedrijfsleven, een lucratieve groep. Gecorrigeerd voor hypotheken stroomde er in de eerste jaarhelft in totaal € 4,8 miljard aan leningen van Rabobank naar bedrijven. Dat is met 2,2% als percentage van het totale boek aan bedrijfsleningen, echter ook minder dan ING en ABN Amro hebben laten zien. Food en Agri, de kernsectoren voor Rabobank, kwamen in de eerste jaarhelft zelfs nauwelijks vooruit.

Rabobank hoopt op hulp van overheden om de groei in het bedrijfsleven aan te zwengelen. En nieuwe activiteit kan dan weer leiden tot kredietgroei voor banken

Rabobank gaat er vanuit dat de rente nog jarenlang laag zal blijven. Klanten zullen door de lage rente extra blijven aflossen op hypotheken, waardoor het kredietboek en de spaartegoeden van particuliere klanten in het tweede helft van het jaar een lichte daling zullen laten zien.

Patrick-Kuster-940x761

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete

Bron: financiële dagblad