In de afgelopen twee jaar zijn de verkoopprijzen van bedrijven flink gestegen.

Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 265 fusie- & overname-advieskantoren (ca. twaalfhonderd adviseurs) die samen ruim 90 procent van de mkb-overnamemarkt vertegenwoordigen.

De grootste prijsstijging is de afgelopen twee jaar gemeten voor bedrijven in de sector Bouw & Installatietechniek. Een bouwbedrijf werd vanaf najaar 2016 gemiddeld 9,2 procent duurder, gevolgd door bedrijven in de sector IT & Online (+5,9 procent), Automotive, Transport & Logistiek (+5,5 procent) en Industrie & Productie (+4,9). De middenmoot wordt gevormd door bedrijven in de Zakelijke dienstverlening (+4,1 procent) en Agri & Food (3,7 procent). Detailhandel is de enig sector waar de afgelopen twee jaar bedrijven goedkoper zijn geworden (-1,4 procent).

Hoogste prijzen

De hoogste prijzen worden betaald voor bedrijven uit de sector IT & Online. Gemiddeld wordt in deze sector 6,25 keer de brutowinst voor een bedrijf betaald. Andere sectoren met hoge verkoopprijzen zijn Gezondheidszorg & Farmacie (6,05 keer de brutowinst) en Groothandel (5,65 keer de brutowinst). Ook in deze ranking staan bedrijven uit de sector Detailhandel onderaan met een gemiddelde prijs van 3,6 keer de brutowinst.

Aanbod droogt op

In het tweede half jaar van 2018 is het gemiddeld aantal transacties per advieskantoor met 7 procent gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Deze stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van het aantal begeleide aankooptransacties. Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is dat een logisch gevolg van de huidige marktsituatie. “Het is een verkopersmarkt: het aantal aangeboden bedrijven is beperkt. Voor een goed draaiend mkb-bedrijf staan soms wel twintig kopers in de rij. Bedrijven die willen groeien door overnames schakelen daarom steeds vaker een M&A-adviseur in.”

Bron: Accountant.nl