Bedrijfsoverdracht-200-x-118Veel ondernemers uit de babyboomgeneratie staan aan de vooravond van een bedrijfsoverdracht. Maar vaak is er nog geen opvolger of koper in beeld. Het niet tijdig plannen van een overdracht kan negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf en de werknemers. U wilt uiteraard dat de overdracht spoedig verloopt en u wilt er geen zorgen aan over houden.

 

Een onderzoeksgroep van de Universiteit Maastricht voerde recent een onderzoek uit naar opvolging in het Limburgse familiebedrijf. Veel ondernemers gaven aan het familiebedrijf over te willen dragen in de komende tien jaar, dit komt neer op 500 bedrijven per jaar in Limburg alleen. Maar onderzoekers stelden ook vast dat zowel verkoop als opvolging organisatorisch en financieel vaak onvoldoende worden voorbereid.

Veel ondernemers onderschatten de tijd die een goede overdracht kost en stellen het nadenken hierover lang uit. Een goede voorbereiding van een bedrijfsopvolging kost al snel vele jaren, het is een complex en langdurig proces vol overwegingen en keuzes. Er moeten criteria opgesteld worden waaraan potentiële opvolgers of kopers moeten voldoen. Maar de ondernemer moet ook na gaan wat het bedrijf waard is, minstens een derde van de ondernemers heeft hier geen weet van.

Veel ondernemers maken een bedrijfsoverdracht maar één keer in hun leven mee en hebben dus geen ervaring met een overdracht. De zakelijke en emotionele balans in het familiebedrijf is moeilijk en belemmert mogelijk een strategische benadering van de overdracht. Financieel, fiscaal en juridisch dient alles goed geregeld te zijn. Schakel daarom externe adviseurs in om de overdracht te begeleiden van begin tot einde.

 

 

persoon1Patrick Kuster

Adviseur financieringen,
fusies en overnames
Herenstaete

085-0410025