Aantal verkochte mkb-bedrijven sterk gestegen

In de tweede helft van 2019 is het aantal verkooptransacties in de mkb-overnamemarkt met 35 procent gestegen. Het prijsniveau bleef onveranderd hoog: gemiddeld wordt voor een mkb-bedrijf 4,95 keer de brutowinst betaald. Dat blijkt uit Overname Barometer, een periodiek...

Lees meer

Mkb-ondernemers vaker bereid tot verkoop bedrijf

Het percentage mkb-ondernemers dat bereid is het bedrijf binnen nu en twee jaar te verkopen is flink gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor van Marktlink Fusies & Overnames, een onderzoek onder ruim tweehonderd mkb-bedrijven met tien tot...

Lees meer

Recht in de praktijk: pensioen regelen na bedrijfsovername

Wanneer een bedrijf vanwege een fusie medewerkers van een andere organisatie overneemt, dienen alle arbeidsvoorwaarden van de oude werkgever te worden overgenomen. Dat geldt ook voor het pensioen. Wat normaal veelal bedrijfsovername of fusie wordt genoemd, duidt de...

Lees meer

95% crowdfundingleningen wordt volledig terugbetaald

Op leningen bij de 12 grootste crowdfundingplatformen in Nederland, samen goed voor ruim 700 miljoen euro, is op dit moment 14 miljoen euro definitief afgeboekt als gevolg van defaults. Dit is de conclusie van het onderzoek dat Crowdfundmarkt recent uitvoerde. Van de...

Lees meer

200 miljoen voor goede mkb-ideeën

Met het medio 2018 vastgestelde MKB-actieplan wil het kabinet ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf helpen bij hun uitdagingen op het vlak van personeel, digitalisering en financiering. Het kabinet heeft tot en met 2021 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor...

Lees meer

Non-bancaire financiering groeit sterk in Nederland

In tegenstelling tot bancaire financiering is non-bancaire financiering in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat meldt Stichting MKB Financiering op basis van eigen onderzoek. In 2017 was het totale bedrag aan non-bancaire financiering ruim 670 miljoen...

Lees meer

Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone hebben Nederlandse mkb'ers veruit de meeste moeite om aan een financiering te komen. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar bedrijfsfinancieringen en het aanbod van bancair krediet, is nergens zo...

Lees meer

Uw financieringsaanvraag bij de bank, zo bereidt u die voor

Heeft u een zakelijke financiering nodig van de bank? Een goede voorbereiding is 90% van het werk. Lees in 5 stappen hoe u zich goed voorbereidt op het aanvragen van een bankfinanciering. Zakelijke financiering gezocht Het kan voor een machine, pand, bedrijfswagen...

Lees meer

Wat is goodwill?

Goodwill komt vaak aan de orde op het moment dat u een bedrijf koopt of verkoopt. Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf. Sommige dingen kunt u precies berekenen, zoals de inventaris en voorraad. Maar aan andere zaken kunt u moeilijker een...

Lees meer