Voor de Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel (IKO) is een nieuwe openstelling met bijbehorend subsidieplafond voor 2018 gepubliceerd.

Aanvragen kunnen tot en met 21 december 2018, 16.00 uur worden ingediend bij het Innovatiefonds Overijssel II B.V. Het subsidieplafond voor deze openstelling is vastgesteld op 750.000 euro.

Over de regeling
De Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel draagt, door middel van het verstrekken van leningen aan innovatieve bedrijven, bij aan het versterken van de regionale economie en het vestigingsklimaat in de provincie Overijssel waarmee werkgelegenheid wordt behouden en gecreëerd.

Bron: Vindsubsidies