Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de oprichting van een bedrijfsovernamefonds jonge boeren.

Concreet wordt er een Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in het leven geroepen waardoor het voor financiers aantrekkelijker wordt leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. Het is de bedoeling dat de nieuwe garantieregeling drempelverlagend werkt voor financiers, omdat het Rijk garant staat.

Het kabinet stelt in totaal 75 miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van het fonds. Van dit bedrag wordt 11 miljoen euro bestemd voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van overname.

Om in aanmerking te komen voor de regeling zal het investeringsplan worden getoetst aan één van de criteria uit de toekomstvisie Waardevol en Verbonden die in september 2018 is gepresenteerd. Deze criteria zijn: ‘het sluiten van kringlopen’, ‘het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten’, ‘de klimaatopgave’, ‘ecosystemen’, ‘vitaliteit van het platteland’, ‘dierenwelzijn’ en ‘waardering voor voedsel’.

Bron: Vindsubsidies