De investeringen nemen toe. In juni 2016 lag  het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,6 procent hoger dan in juni 2015, zo meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder en vrijwel volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in vliegtuigen en woningen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus wat minder gunstig dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in augustus de groei van de export minder sterk is dan in juni. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

cbs 1

 

 

Patrick-Kuster-940x761

Patrick Kuster

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete
0575 46 13 91

 

Bron: accountancyvanmorgen.nl