De Nederlandse economie kent momenteel een bloeiperiode. Dat merken ook de kleine en middelgrote ondernemingen. De omzet van deze bedrijven groeide vorig jaar met 8% sneller dan voorgaande jaren, zo blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA.

SRA voerde dit onderzoek naar de jaarrekeningen van bijna zevenduizend vooral kleinere bedrijven voor het vierde achtereenvolgende jaar uit. Elk jaar blijkt de omzetgroei hoger uit te komen dan het jaar ervoor. Maar voor de winstgroei geldt het omgekeerde, die is de afgelopen jaren juist elk jaar afgenomen. Zo daalde de groei van het resultaat voor belasting van 31,5% in 2014 naar 15,5% in 2017.

Oplopende personeelskosten
De dalende winstgroei komt voor een groot deel door oplopende personeelskosten bij mkb-bedrijven. Die groeiden vorig jaar voor het eerst sinds de start van het onderzoek in 2014 sneller dan de omzet. Meer personeel en hogere salarissen, mede ingegeven door krapte op de arbeidsmarkt, zijn hieraan debet.
Werkgeversorganisatie MKB-Nederland zegt de omzetontwikkeling te herkennen. ‘Over de volle breedte profiteren ondernemingen van de economische groei’, zegt een woordvoerder van de werkgeversorganisatie. De stijgende consumentenbestedingen, die met een plus van 1,7% in het eerste kwartaal van dit jaar de grootste groei van deze eeuw lieten zien, zijn voor het mkb van groot belang. Vooral bouw, horeca en zakelijke dienstverlening zijn volgens MKB-Nederland de sectoren die heel goed draaien.

Regionale verschillen
Volgens SRA zijn er wel regionale verschillen. In de vier grote steden was de omzetgroei in 2017 net als voorgaande jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. In de drie noordelijke en de drie zuidelijk provincies is de omzetgroei ten opzichte van 2016 wat teruggelopen, terwijl in Overijssel, Gelderland en Flevoland de groei met 11% meer dan gemiddeld is. MKB-Nederland wijst op de stijgende werkgeverslasten. Aan de ene kant laten ondernemers hun personeel meeprofiteren van de groei, maar zorgt het toenemende gebrek aan gekwalificeerd personeel voor een opdrijvend effect in de loonkosten. ‘Vooral in de ICT, horeca en bouw is de nood hoog’, aldus de woordvoerder van MKB-Nederland.

Veel andere brancheorganisaties gaan hierin mee. Zij denken dat niet alle ondernemers de hogere kosten door kunnen berekenen aan klanten. Bovendien zijn er geluiden dat hierdoor toekomstige investeringen in de knel komen. Als het alleen om de omzet gaat, zijn vrijwel alle sectoren positief over 2018 en vaak ook de jaren erna.

Bron: fd