Een derde van de mkb-metaalbedrijven die voor financiering bij een bank aanklopt, krijgt geen financiering.

Dit blijkt uit onderzoek dat Koninklijke Metaalunie heeft uitgevoerd onder haar ruim 13.000 leden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 65 procent van alle mkb-metaalbedrijven voor een financiering in eerste instantie nog bij hun bank aankloppen.

Omdat die banken nog steeds terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten, moeten bedrijven volgens Metaalunie “op zoek naar alternatieve, nog niet vanzelfsprekende en minder toegankelijke financieringsbronnen”. Daarmee dreigen ze volgens Metaalunie kansen te missen die de sector minder concurrerend maakt.

Kritisch

Volgens Wisse zullen de komende jaren banken kritisch blijven bij het verstrekken van kredieten. “Met name bedrijven die bijvoorbeeld vanwege de economische crisis een verzwakte solvabiliteit hebben, maar nu weer volop willen investeren, vallen bij banken vaak buiten de boot. Natuurlijk zijn er al alternatieve financieringsbronnen, maar die zijn nog lang niet zo wijd beschikbaar en bekend als de banken. We zitten volop in die transitie, maar mogen eigenlijk geen tijd verliezen als het gaat om investeren.”

Kleinere bedrijven

Wisse maakt zich ook zorgen om de kredietverlening aan kleinere bedrijven. “Die zijn extra kwetsbaar, ook vanwege de gevolgen van bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid, maar zullen ook aan de slag moeten met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en de kwaliteit van onderwijs. Ook daar zullen ze tijd en geld in moeten kunnen steken”, aldus Wisse.

Volgens Wisse zullen bedrijven naast de traditionele bank vaker op zoek moeten naar alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding, lease (machines) of factoring (debiteuren) of stapeling van deze financieringsvormen met elkaar of een bankkrediet. “Uit het onderzoek blijkt dat alleen al het komende jaar die behoefte 1,5 miljard euro bedraagt, waarvan twee derde voor machines en werkkapitaal. Dit cijfer zal bij een voortgaande economische groei alleen nog maar toenemen. Om hun bedrijven verder te kunnen laten groeien, zal het mkb-metaal zich moeten richten tot andere partijen dan een bank.”

Crowdfunding

Om het mkb-metaal te helpen bij haar financieringsbehoefte, heeft Metaalunie de samenwerking gezocht met crowdfundingplatformen Collin Crowdfund, voor financieringsbehoeftes vanaf minimaal 50.000 tot maximaal 2.500.000 euro, meestal in combinatie met bestaande of nieuwe, andere kredieten (stapeling).