Het programma LimburgAgrofood is van start gegaan. Het betreft een driejarig provinciaal programma gericht op de versterking van de agrofoodsector in Limburg. NV Industriebank LIOF voert het programma uit.

De provincie Limburg investeert met dit programma 2,7 miljoen euro om Limburgse agrofoodondernemers te ondersteunen en de agrofoodsector in Limburg verder te versterken. Het programma is opgezet naar analogie van de programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek, die eveneens worden uitgevoerd door LIOF.

LimburgAgrofood kan in Limburg gevestigde mkb-ondernemingen in de agrofoodsector ondersteuning bieden door middel van de volgende subsidie-instrumenten:

  • Adviesproject. Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. De subsidie bedraagt 50 procent van de projectkosten en maximaal 10.000 euro;
  • Kennistraject. Het doel van deze subsidie is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan mkb-bedrijven in de agrofoodsector en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75 procent van de trajectkosten en maximaal 7500 euro;
  • Innovatieproject. Deze subsidie heeft als doel nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een mkb-onderneming te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. De subsidie bedraagt 35 procent van de projectkosten en maximaal 50.000 euro.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend door middel van een aanvraagformulier op de LimburgAgrofood-website.

Bron: Vindsubsidies