28 procent van de Nederlandse mkb-ondernemers ondervindt moeite bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van mkb-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse ondernemers. Daarnaast stelt 48 procent van de ondervraagden dat financieringstekorten van negatieve invloed zijn op hun ondernemerschap.

Volgens het onderzoek hebben mkb-ondernemers in de horeca (67 procent) en de bouw (60 procent) het meest te lijden onder financieringsproblemen. “De gemiddelde Nederlandse mkb’er die wil groeien, moet constant op zoek naar de balans tussen de snelheid waarmee zijn organisatie groeit en de financiering hiervan”, zegt Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland. “Uit het onderzoek blijkt dat het aantrekken van (voldoende) financiering helaas niet eenvoudig is, waardoor een gedeelte van die potentiële groei wordt gemist.”

Alternatieve financiering

Naast de traditionele bank telt Nederland steeds meer alternatieve kapitaalverstrekkers, waaronder crowdlending-platforms die zich specifiek richten op het mkb. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagde mkb’ers deze vorm van financiering (nog) onbetrouwbaar vindt. De belangrijkste reden hiervoor lijkt een gebrek aan menselijke interactie te zijn. Zo zegt 77 procent meer vertrouwen te hebben in een financieringsaanvraag met persoonlijk contact dan zonder. Daarnaast doet exact de helft van de ondervraagde ondernemers liever geen financieringsaanvraag bij een partij die uitsluitend online bestaat.

Mannaerts: “In de afgelopen jaren zijn er tientallen alternatieve financiers op de markt gekomen. Dit biedt mooie kansen voor de ondernemer. Hij kan die financier kiezen wiens aanbod het beste aansluit op zijn financieringsbehoefte. Maar het grote aanbod en beperkte track record van deze financiers zorgt er ook voor dat de ondernemer door de bomen het bos niet ziet. Met als gevolg dat hij toch naar zijn vertrouwde bank gaat.”

Online versus offline

Ondanks dat het Nederlandse mkb veel waarde lijkt te hechten aan persoonlijk contact, gelooft 53 procent dat online tools betere risico-inschattingen maken dan medewerkers van financiële instellingen. Opvallend is dat 58 procent van hen de benodigde input voor een goede risicoanalyse – zoals onderdelen van de bedrijfsadministratie – liever niet online deelt.

Bron: accountant.nl