Kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 1 juli ook met een klacht over een alternatieve financiering terecht bij Kifid.

“Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter”, schrijft het klachteninstituut.

Duur

Ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit van de bank kunnen al sinds juli 2018 terecht bij Kifid. “Ondernemers met een klacht over een financiering van nieuwe financiers zijn nu nog aangewezen op de rechter. Dat is voor een kleinere ondernemer of zzp’er duur. Bovendien heb je een advocaat nodig en kost het veel tijd, die een ondernemer liever besteedt aan ondernemen. Dat de kleinere mkb’er en zzp’er met een financieringsklacht een beroep kunnen doen op Kifid, doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven.”

Gedragscode MKB Financiering

Het klachtenloket voor alternatieve financiering bij Kifid is een initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. Deze Gedragscode zorgt voor meer transparantie en biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die gebruikmaken van nieuwe financieringsvormen.

Aangesloten nieuwe financiers

Kifid behandelt alleen klachten van kleinere ondernemers over alternatieve financiering verstrekt door nieuwe financiers die de Gedragscode MKB Financiers hebben ondertekend. Onderdeel van deze Gedragscode is dat de nieuwe financier een eigen klachtenregeling heeft en dat hij zich bindend aansluit bij Kifid. Naar verwachting zullen de komende maand een tiental nieuwe financiers zich bij Kifid aansluiten.

Spelregels

In het reglement voor Geschillenbeslechting alternatieve financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Zo moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2019. En de financier tegen wie de klacht is gericht, moet aangesloten zijn bij Kifid. De uitspraken van Kifid over alternatieve financiering zijn bindend voor financieringen tot 250.000 euro, zoals dat ook geldt voor uitspraken over kleinzakelijke financiering door banken. Dit betekent dat de financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. Deze spelregels voor de klachtbehandeling alternatieve financiering zijn dezelfde als de spelregels voor de klachtbehandeling kleinzakelijke financiering banken.

Als een ondernemer of zzp’er een beroep wil doen op Kifid, dan mag de omzet van het bedrijf niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling dienen ondernemers 250 euro bij te dragen in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat, kost dat 500 euro. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Bron: InFinance