Er zijn verschillende begrotingen die je kunt opstellen. Als je je bedrijf start, of een bedrijf overneemt, is het handig een investerings- en een financieringsbegroting op te stellen. In dit artikel alles over de financieringsbegroting.

Bij de start van je bedrijf leg je eerst vast wat je allemaal nodig hebt voor de start van je bedrijf, dit doe je in een investeringsbegroting. Het is eigenlijk de linkerzijde (debet) van een balans, je zet hier alle activa die je bedrijf nodig heeft. De financieringsbegroting is de andere kant, hierin staat hoe je een toekomstige investering gaat financieren. Dit is dus eigenlijk de rechterzijde (credit) van je balans.

Vermogen

Het financieren van je investeringen kan met eigen vermogen of vreemd vermogen. Je eigen vermogen is je eigen geld, privé of uit je bedrijf, en de bedrijfsmiddelen die je al hebt, dus bijvoorbeeld je computer of auto.
Vreemd vermogen trek je aan van een financierder. Hierin heb je onderscheid in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen moet je binnen een jaar terugbetalen. Denk maar aan rood staan op je bankrekening, een leverancierskrediet of een afnemerskrediet, of kopen op afbetaling en huurkoop. Lang vreemd vermogen is een lening voor langere tijd, zoals een hypotheek, bancair krediet of crowdfunding (waarbij de looptijd dus meer dan een jaar is).

Stappenplan

Bij het starten van je bedrijf is het handig om eerst een investeringsbegroting op te stellen. Dan heb je immers op papier wat je allemaal nodig hebt voor je onderneming en wat dit je gaat kosten. Vervolgens ga je kijken hoeveel van deze kosten je zelf kunt dragen.
Bij het aanvragen van een lening is het belangrijk dat je eigen vermogen inbrengt. Het is goed voor je solvabiliteit als je veel eigen vermogen hebt. Voor een investeerder als de bank is het prettig als je solvabiliteit ten minste 20 procent is. In sommige sectoren worden nog hogere eisen gesteld. Door ook voor de toekomst alvast je solvabiliteit uit te rekenen, sta je sterker bij de aanvraag van een krediet.

Investeerder

Nadat je hebt besloten hoeveel je zelf in je bedrijf wilt investeren, heb je misschien nog een bedrag over. Dit zul je als vreemd vermogen moeten aantrekken. Het ligt voor de hand om bij de bank aan te kloppen, maar kijk ook eens naar een microkrediet van Qredits, private investeerders (misschien in je familie of kennissenkring) en crowdfunding. Bij Qredits krijg je begeleiding, als je crowdfunding doet werk je meteen aan je naamsbekendheid en worden je financiers ook ambassadeurs. En bij private investeerders kun je misschien een lagere rente of langere looptijd afspreken dan bij de bank.
Je hoeft niet te kiezen voor één vorm van krediet. Je kunt verschillende vormen prima mixen. Gestapeld financieren gebeurt steeds vaker.

Winstverwachting

Maar voor dat je een lening afsluit, is het handig een resultatenbegroting of exploitatiebegroting op te stellen. Hierin schat je voor de komende tijd je inkomsten en uitgaven. Doe dit zo onderbouwd mogelijk, bijvoorbeeld door te kijken naar vergelijkbare bedrijven in vergelijkbare regio’s, naar je afzetmarkt en de ontwikkelingen in je sector.
Uit deze begroting kun je opmaken of je winst gaat maken, en of je dus je leningen zult kunnen terugbetalen. Je weet dan ook welke looptijd je ongeveer voor je lening moet afsluiten. Je kunt een worst case, realistische en ideale resultatenbegroting opstellen. Als je ook in het slechtste scenario aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en een fatsoenlijk ondernemersloon overhoudt, is het tijd om je krediet aan te vragen en te starten met je onderneming.
Hulp nodig? Neem contact met ons op of bel op 085 – 0410025.