Kleine mkb-bedrijven hebben afgelopen jaar hun omzetgroei weten te versnellen. Gemiddeld kwam de omzet in 2015 5,1% hoger uit ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een versnelling ten opzichte van de groei van 3,9% die de ondernemers in 2014 realiseerden.

Dit blijkt uit onderzoek van de accountantsorganisatie SRA naar de jaarrekeningen van bijna 5300 mkb-bedrijven, overwegend kleinere mkb’ers, die in totaal €8,0 mrd omzetten.

Zwaar te verduren

MKB-Nederland laat weten: ‘Het is goed nieuws dat het herstel in het mkb doorzet. Het mkb heeft het zwaar te verduren gehad gedurende de crisis en dat geldt met name voor de bedrijven die opereren op de binnenlandse markt. Gedurende de crisis was het de export die nog voor groei zorgde”.

Behoorlijke verschillen

De kleine mkb-er groeide sneller dan de Nederlandse economie, die in 2015 met 1,9% toenam. De werkloosheid nam af en de consumentenbestedingen stegen, waardoor de bedrijvigheid toenam en het aantal faillissementen afnam.

De verschillen tussen de branches zijn behoorlijk. De bouw en de horeca deden het relatief goed, terwijl de zorgsector en de logistieke sector achterbleven,’ zegt Fou-Khan Tsang, bestuurslid van de SRA.

Verder herstel

Voor het mkb als geheel verwacht MKB-Nederland voor 2016 en 2017 voortzetting van het herstel. ‘Zeker het mkb, dat in hoge mate afhankelijk is van de binnenlandse economie, zal profiteren van de consumptiegroei en het verdere herstel op de woningmarkt,’ zo laat een woordvoerder weten.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Patrick-Kuster-940x761

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete

Bron: Financiële dagblad