De generatiewisseling bij een familiebedrijf vindt niet zonder slag of stoot plaats en gaat vaak mis. 70% van de eerste generatiewissel strandt. Dit blijkt uit recent onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University.

69% van alle bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Een belangrijke speler binnen de Nederlandse economie. De belangrijkste conclusies uit het verschenen onderzoek zijn dat de oudere generatie de teugels graag in handen houdt, ook al is de volgende generatie er klaar voor om het bedrijf over te nemen. Dit kan de ontwikkeling van het familiebedrijf belemmeren.

Nieuwe generatie
Een ander aspect van het onderzoek gaat in op het ondernemerschap van de nieuwe generatie. Vaak blijkt de opvolger behoudender en is hij minder bereid risico’s te nemen. Hierdoor wordt er minder geïnvesteerd in Research & Development, waardoor de groei stagneert.

Emoties
Ook emoties spelen een grote rol. De emoties binnen het familiebedrijf maken de stap tot een overdracht groter. Ouders, die vaak de oprichters zijn, moeten een proces doorlopen waarin zij de teugels moeten laten vieren om het bedrijf uiteindelijk los te kunnen laten.

Tip: In de praktijk is het daarom belangrijk om de gesprekken over de overdracht binnen de familie tijdig te starten. Ouders moeten kinderen het vertrouwen geven dat zij klaar zijn ‘for the job’. Neem daar maar gerust een paar jaar de tijd voor.

Fiscale advisering
Daarnaast is er ook ruim voldoende tijd nodig voor fiscale advisering. Is de huidige ondernemingsstructuur optimaal om het bedrijfsopvolgingstraject fiscaal in goede banen te leiden? Het is misschien nodig om een herstructurering door te voeren. Er zijn herstructureringen die fiscaal zijn gefaciliteerd. Wel zijn hier fiscale termijnen aan verbonden. Een traject van 5-7 jaar is geen overbodige luxe.

Tot slot
Familiebedrijven zijn de motor van de Nederlandse economie. Weinig vertrouwen in de volgende generatie doet het familiebedrijf niet goed. Het tijdig inzetten van de generatiewissel met veel aandacht voor de emotionele familiebanden is een must.

Herenstaete ondersteunt bedrijven bij een overdracht, we hebben jarenlange werkervaring en expertise om fusies of overnames succesvol af te sluiten. Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met:

Patrick-Kuster-940x761Patrick Kuster
Adviseur Financiering, fusies en overnames

085-0410025