Het subsidieplafond voor 2018 voor de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is verhoogd. Aanleiding voor de verhoging is dat het gebruik van de BMKB in de loop van 2018 is toegenomen.

Eind 2017 is voor het jaar 2018 een subsidieplafond van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat, gelet op de toegenomen vraag, de verwachting is dit plafond niet toereikend zal zijn, wordt het subsidieplafond voor 2018 verhoogd naar 740 miljoen euro.

De regeling Borgstelling mkb-kredieten is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Bron: Vindsubsidies