Financieringsmogelijkheden voor Startende Innovatieve bedrijven.

Startende Innovatieve bedrijven kunnen op verschillende niveaus financiering krijgen. Denk aan kredieten voor (het opstarten van) hun bedrijf, of aan subsidies en fiscale voordelen voor de uitvoering van innovatieprojecten.

Er zijn 2 categorieën:

  1. Bedrijven die een financiering zoeken voor het opzetten en uitvoeren van hun bedrijfsvoering,
  2. Bedrijven die extra financiering nodig hebben voor het ontwikkelen van hun (tech)innovaties.

Voor de eerste categorie zijn er o.a. de volgende  mogelijkheden:

  • Krediet bij een bank – Elke Nederlandse bank faciliteert verschillende kredietmogelijkheden.
  • Micro-krediet – Dit is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Qredits (een initiatief van de overheid en enkele grote banken) verstrekt deze financiering. Voorwaarden: een goed onderbouwd ondernemingsplan en zaken doet in Nederland.
  • MKB-Krediet – Ook dit is een zakelijke lening die wordt verstrekt door Qredits, en kent een hoogte van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB.

Voor de tweede categorie zijn er o.a. de volgende mogelijkheden:

  • WBSO-startersfaciliteit – De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) is Nederlands populairste fiscale voordeel voor R&D-werkzaamheden. Ondernemers die loonbelasting afdragen krijgen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming op de (loon-)kosten en uitgaven voor R&D.
  • Vroegefasefinanciering – De Vroegefasefinanciering (VFF) een risicodragende geldlening die moet worden terugbetaald. Deze lening kan een uitkomst zijn voor innovatieve starters en MKB’s die moeite hebben met het vinden van een financier, bijvoorbeeld omdat het investeringsrisico te hoog wordt ingeschat.
  • Innovatiekrediet – Het Innovatiekrediet is onderdeel van het revolverend Innovatiefonds MKB+. Het ministerie van Economische zaken verstrekt het innovatiekrediet voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Dit krediet is alleen bedoeld voor startups en andere bedrijven die niet voldoende financiële middelen hebben om hun technische of klinische innovatieproject in zijn geheel te financieren.
  • MIT-regeling – De MIT-regeling (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is bedoeld om innovatieve MKB’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid.

Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er ook nog andere opties. Herenstaete ondersteunt u met advies en zorgen er voor dat u de financiering krijgt die past bij uw bedrijf. Bent u op zoek naar een financiering? Neem contact met ons op.

 

Patrick-Kuster-940x761

Patrick Kuster

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete
0575 46 13 91

 

Bron: accountancyvanmorgen.nl