Startende Innovatieve bedrijven kunnen op verschillende niveaus financiering krijgen.
Er zijn 2 categorieën:

  1. Bedrijven die een financiering zoeken voor het opzetten en uitvoeren van hun bedrijfsvoering,
  2. Bedrijven die extra financiering nodig hebben voor het ontwikkelen van hun (tech)innovaties.

Voor de eerste categorie zijn er o.a. de volgende  mogelijkheden:

  • Krediet bij een bank
  • Micro-krediet – Dit is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers.
  • MKB-Krediet – Ook dit is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB.

Voor de tweede categorie zijn er o.a. de volgende mogelijkheden:

  • WBSO-startersfaciliteit – Ondernemers die loonbelasting afdragen krijgen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming op de (loon-)kosten en uitgaven voor R&D.
  • Vroegefasefinanciering – De Vroegefasefinanciering (VFF) een risicodragende geldlening die moet worden terugbetaald.
  • Innovatiekrediet – Dit krediet is alleen bedoeld voor startups en andere bedrijven die niet voldoende financiële middelen hebben om hun technische of klinische innovatieproject in zijn geheel te financieren.
  • MIT-regeling – De MIT-regeling is bedoeld om innovatieve MKB’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid.

Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er ook nog andere opties. Herenstaete ondersteunt u met advies en zorgen er voor dat u de financiering krijgt die past bij uw bedrijf. Bent u op zoek naar een financiering? Neem contact met ons op.

Patrick-Kuster-940x761

Patrick Kuster

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete
Bron: accountancyvanmorgen.nl