Financieringsscan

Hoe is het gesteld met uw bedrijfsfinancieringen?

Na het afsluiten van een bedrijfsfinanciering wordt er vaak niet meer naar omgekeken. Hier valt veel winst voor u te behalen.

Met onze financieringsscan krijgt u snel een actueel overzicht en enkele aanbevelingen met betrekking tot uw (lopende) bedrijfsfinanciering.

Door het stapelen van financieringen, leningen en kredieten kunt u het overzicht kwijt zijn. Onze adviseurs geven u weer inzicht in de hoogte en verhoudingen. We kijken met een scherp oog naar de verhoudingen tussen vreemd en eigen vermogen, korte en lange termijn, en de kosten en opbrengsten hiervan.

Voorkom hoge financieringskosten of een afwijzing op uw financieringsaanvraag en neem snel contact met ons op voor een vrijblijvende financieringsscan.

Tijd om een financieringsscan te doen

Onze adviseurs voeren de scan vrijblijvend uit. Op basis van onze bevindingen besluit u of u een vervolgstap wil zetten. Is dat niet het geval dan zijn aan de scan geen kosten verbonden.
Een vervolgstap is altijd gebaseerd op het succesvol verkrijgen van de financiering in combinatie met een betere financieringsopzet. De kosten verdient u direct terug met de voordelen van de nieuwe financieringsopzet.

WILT U MEER INFORMATIE?