Financieringen

Zoekt u een bedrijfsfinanciering?

Loopt u met een financieringsvraagstuk maar weet u niet waar u moet beginnen?
Wilt u weten of uw huidige financiering nog wel past bij uw bedrijf en uw omzet?
Zorgt de huidige financiering ervoor dat er onvoldoende geld op de rekening staat?
Zijn langlopende bedrijfsmiddelen met een kortlopend rekening-courant krediet gefinancierd?

Tijd om een financieringsscan te doen.

Onze adviseurs voeren de scan vrijblijvend uit. Op basis van onze bevindingen besluit u of u een vervolgstap wil zetten. Is dat niet het geval dan zijn aan de scan geen kosten verbonden.
Een vervolgstap is altijd gebaseerd op het succesvol verkrijgen van de financiering in combinatie met een betere financieringsopzet. De kosten verdient u direct terug met de voordelen van de nieuwe financieringsopzet.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Werkkapitaal
Dat is het verschil tussen de voorraden, debiteuren, liquide middelen op de balans van een onderneming en de crediteuren en overige kortlopende schulden.
Bedrijven hebben werkkapitaal nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten, voorraden aan te vullen.
Bedrijven die onvoldoende werkkapitaal hebben, krijgen problemen met hun dagelijkse uitgaven.

Groeifinanciering
Een groeifinanciering heeft u nodig om uw onderneming naar een volgende fase te brengen. Dat kan zijn een vestiging in het buitenland, meer personeel, een nieuwe marketingcampagne, ontwikkeling van nieuwe producten of dienstverlening.
De financiering die u nodig heeft kan een lening of rekening-courant krediet zijn, via crowdfunding of met behulp van investeerders.

Herfinanciering
Wanneer?
– De huidige financieringsopzet is niet meer passend gezien de balans of de
bedrijfsvoering;
– Aanpassing van de looptijd(en) van de lening(en);
– Aanpassing van de rente;
– Het aantal betrokken financiers verkleinen of nieuwe financiers erbij betrekken;
Het herfinancieren is altijd maatwerk aangezien de bestaande voorwaarden o.a. bepalen tegen welke kosten (boeterente) de herfinanciering kan plaatsvinden.

Overnamefinanciering
Een overname is voor u waarschijnlijk een eenmalige gebeurtenis, welke een grote impact heeft zowel op u als het bedrijf. Het is daarom van groot belang om tijdig het juiste advies te ontvangen. Eenmaal gestart hebben fusies en overnames een geheel eigen dynamiek en u wilt deze processen zo goed mogelijk afronden. Succesvolle fusies en overnames worden gekenmerkt door een goede voorbereiding. Een van de fases van de overname is het verkrijgen van de financiering waarin een professionele begeleiding nodig is.
Herenstaete kan dit bieden.


Off Balance financiering

Dit is een vorm van financieren waarbij de verplichtingen niet op de balans van de onderneming komen. Het voordeel hiervan is dat er zogenaamde balansverkorting ontstaat waardoor er een positief effect te zien is voor de liquiditeitsratio’s, credit rating en het solvabiliteitspercentage.
Voorbeelden van off balance financiering zijn o.a.:
– Factoring;
– Operational lease van bedrijfsmiddelen;
– Sale en lease back van onroerend goed;
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Leasing
Waarom leasing?
– Het werkkapitaal blijft intact om te kunnen ondernemen;
– Tot 100% van de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel is mogelijk;
– Het geleasde bedrijfsmiddel is de zekerheid. De bestaande zekerheden blijven intact;
De vormen van leasing zijn financial lease en operational lease.

Factoring
Werkkapitaal is cruciaal in de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming.
Zit veel van uw geld vast in de voorraden en/of debiteuren? Factoring helpt u bij een goede liquiditeit b.v. om maximaal te profiteren van de inkoopkortingen. Heeft u seizoenschommelingen in uw debiteuren of is er sprake van een snelle groei. Factoring biedt uitkomst.

Crowdfunding
Crowdfunding was bij de start een alternatieve manier van financieren voor bijzondere projecten. Tegenwoordig is het een professionele manier die aanvullend is op de financieringen van de bank. Het aantal platforms voor crowdfunding is zeer groot. Welke past bij uw financiering? Neem met Herenstaete contact op en zij begeleiden u bij de financiering en de passende vorm van crowdfunding.

Particuliere investeerders
Er zijn particuliere investeerders die over voldoende geld beschikken en graag willen investeren in groeiende en innovatieve bedrijven. Andere namen voor deze particulieren zijn business angels, informal investors. Ze brengen naast hun geld tevens hun kennis, ervaring en netwerken mee. Ze verwachten hiervoor wel dat er een rendement wordt gerealiseerd dat hoger ligt dan elders. Het plan en de prognose moeten goed opgebouwd zijn om hun interesse te krijgen. Herenstaete kan u helpen met het maken van het plan en de prognose en het vinden van de passende particuliere investeerder.

Participatiemaatschappijen
Deze ondernemingen, zoals het woord ook aangeeft, participeren in het aandelenkapitaal van het bedrijf. Hierdoor willen ze ook zeggenschap binnen de onderneming. De periode dat ze deelnemen is een periode van een aantal jaren. Een korte termijninvestering met een verwacht hoog rendement voor de participatiemaatschappij. De exit en daarmee de verkoop van de aandelen dat de participatiemaatschappij heeft kan aan diverse partijen worden aangeboden bijvoorbeeld aan de nog bestaande aandeelhouders, het zittende management of aan een andere investeerder.

WILT U MEER INFORMATIE?