Doordat er in twee rechtszaken over rentederivaten waarschijnlijk geen eindarrest komt, wordt het niet duidelijk of banken die zelf rentedalingen voorspelde wel rentederivaten tegen rentestijgingen mochten verkopen aan mkb-klanten.

Dat meldt het Financiële Dagblad. In twee rechtszaken tegen respectievelijk ABN Amro en ING staan twee vragen centraal: mag een bank die rekent op een rentedaling wel rentederivaten verkopen die uitgaan van een rentestijging, en moet een bank de eigen rentevisie delen met klanten voordat er een derivaat aan die klant wordt verkocht?

In de zaak tegen ABN Amro heeft de procederende klant documenten bemachtigd waaruit blijkt dat de bank uitging van een rentedaling toen het een product tegen rentestijging aan de klant verkocht. Volgens de advocaat van de klant komt er in zijn zaak geen eindarrest meer, omdat de bank een schikking heeft getroffen. Volgens het FD schikt de bank om een uitspraak te voorkomen die tot meer rechtszaken van getroffen mkb’ers zou kunnen leiden. De zaak tegen ING is nagenoeg identiek, maar daar is nog geen schikking getroffen.

Uit navraag van het FD blijkt dat ING, ABN Amro en Rabobank in de afgelopen jaren tenminste honderd rechtszaken over mkb-derivaten hebben geschikt.