Ruim een derde van alle overnameonderhandelingen wordt zonder succes afgebroken. Wat zijn de belangrijkste dealbrekers? Waar ligt de meerwaarde van overnameadviseurs en waardoor  falen zij als dealmaker? Overnameplatform Brookz en de Hogeschool Utrecht gingen op zoek naar het antwoord op deze en andere vragen. ‘’ Adviseurs hebben een alles behalve positief oordeel over elkaar.’’

Het belang van overnames voor de Nederlandse economie is groot. “Als het niet lukt om een bedrijf over te dragen, leidt dat tot verlies van arbeidsplaatsen en kapitaal,” zegt Lex van Teeffelen, lector Financieel-Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht (HU). “Verder krijgen bedrijven door een overname vaak een impuls. Uit onderzoek blijkt dat driekwart daarna innoveert en groeit.

Niet positief

“Opmerkelijk is dat adviseurs een allesbehalve positief oordeel over elkaar hebben. Na een te laag bod wordt het wekken van te hoge verwachtingen door de adviseur van de tegenpartij het meest genoemd als dealbreker. Onvoldoende kennis van zaken bij deze adviseur staat op nummer 4.” Begrip voor zwartepieten Van Teeffelen kan het zwartepieten tussen adviseurs wel enigszins plaatsen. “Je merkt dat overnameadviseurs vaak transacties begeleiden in veel verschillende branches. Een adequate waardebepaling en de selectie van kansrijke partijen vereisen veel kennis van de betreffende sector plus een relevant netwerk. Het is voor een overnameadviseur vrijwel onmogelijk om dit voor een groot aantal branches te borgen. Ook hebben adviseurs vaak simpelweg te weinig ervaring met overnames. Om zo’n traject succesvol te kunnen begeleiden, zijn juist veel vlieguren nodig. Overnameadviseur is een specialistisch vak; dat kun je er niet af en toe even bij doen.”

Naarmate de transactiegrootte toeneemt, veranderen de dealbrekers. “Een te laag bod wordt dan veel minder vaak als bottleneck genoemd,” aldus de HU-lector. “Bij overnames boven een miljoen euro staat de afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten als dealbreker op nummer 1, gevolgd door de adviseurs van koper en verkoper die er samen niet uitkomen. Derde struikelblok Het moet klikken Bij een overname spelen lang niet altijd alleen financiële overwegingen een rol. “Gebrek aan vertrouwen tussen koper en verkoper is dealbreker nummer 3. Zeker als er MKB-bedrijven bij betrokken zijn, is de onderlinge klik van groot belang

TOP 10 DEALBREKERS

BIJ BEDRIJFSVERKOOP

  1. Koper deed een te laag bod.
  2. Adviseur van de tegenpartij had te hoge verwachtingen gecreëerd.
  3. Gebrek aan vertrouwen tussen koper en verkoper.
  4. Adviseur van de tegenpartij had onvoldoende kennis van zaken.
  5. Onvoldoende voorbereiding door de verkoper.
  6. Verkopende partij bleek te afhankelijk van enkele klanten.
  7. Financiering vanuit de koper kwam niet rond.
  8. Onverwachte uitkomsten bij het boekenonderzoek.
  9. Verkopende partij kon het bedrijf niet loslaten.
  10. Adviseurs van de koper en de verkoper kwamen er onderling niet uit.

 Neem voor meer informatie contact met ons op

Patrick-Kuster-940x761

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete

Bron: Oost-Gelderland Business