Crowdfunding wordt steeds populairder. Een vorm van sociaal lenen. Maar wat zijn de fiscale gevolgen?

Bedankje
Als funders in ruil voor hun bijdrage geen directe tegenprestatie ontvangen, spreken we van een donatie of gift. Als bedrijven dit doen dan zijn de ontvangen donaties een bate waarover inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd is. Bij een charitatieve organisatie met de ANBI-status is over de donatie geen belasting verschuldigd en is de donatie voor de funder als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, of vennootschapsbelasting.

Product of dienst
Als een product of dienst als vergoeding wordt gegeven, is sprake van een levering en moet rekening worden gehouden met btw. Over het gestorte bedrag is dan btw verschuldigd. Als de tegenprestatie niet de totale gestorte waarde vertegenwoordigd, moet het bedrag worden opgedeeld in een donatie/gift en een levering van een product of dienst. Het is dan verstandig om dit los te koppelen, zodat er geen btw afgedragen hoeft te worden over dat deel dat ziet op de donatie/gift.

Rentevergoeding
De ondernemer kan de betaalde rente als bedrijfslast in mindering brengen op het fiscale resultaat. Als de funder een particulier is, vormt de lening box 3-vermogen. De rente is dan niet belast en verliezen zijn bij hen niet aftrekbaar. Is de funder een BV of een ondernemer dan is de rentevergoeding belast. Wordt het geleende bedrag niet terugbetaald dan kan de lening ten laste van de winst worden afgewaardeerd. Let wel op de zakelijkheid.

Aandeel in de winst
In dit geval krijgen de funders een vergoeding die afhankelijk is van het resultaat dat de ondernemer behaalt. De ondernemer laat hen dus meedelen in de winst. Hierbij kan de discussie ontstaan of sprake is van een geldlening of van een kapitaalinbreng.

Als de betaalde vergoeding als rente kan worden gezien, kan de vergoeding ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Is sprake van een kapitaalinbreng dan is de vergoeding niet aftrekbaar. Bij de particuliere funder is de lening box-3 vermogen, dus de opbrengst is niet belast en verliezen zijn niet aftrekbaar. Bij ondernemers zijn de door hen ontvangen baten belast als winst en zijn verliezen op de lening wel aftrekbaar. Dit kan uiteraard tot discussie met de belastingdienst leiden, bijvoorbeeld omdat de inspecteur van mening is dat de lening niet zakelijk was.

Helder en duidelijk
Dat crowdfunding fiscale gevolgen heeft, is duidelijk en het is goed om dit vooraf in kaart te brengen.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Patrick-Kuster-940x761

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete