Er komt een coulancevergoeding, het zogenaamde Herstelkader Rentederivaten, voor ondernemers die een rentederivaat, ook wel renteswap, hebben afgesloten. Minister Dijsselbloem van Financiën is dat overeengekomen met alle banken. Achterliggende gedachte is dat bij het afsluiten van deze contracten de voorlichting, de risico’s en de alternatieven niet voldoende zijn belicht. 

Het “herstelkader” omvat 4 onderdelen.

Het belangrijkste is wel de coulance uitkering aan alle klanten met een renteswap. Dit is de stap die op ca. 16.000 ondernemers betrekking heeft.  20% van de betaalde rente in de periode van de SWAP wordt gecompenseerd. De vergoeding gaat in de meeste gevallen om tienduizenden euro’s per onderneming, met een maximum van € 100.000.

De andere stappen hebben betrekking op het feit dat tussentijdse rente-opslagen, die vooraf niet goed zijn uitgelegd, volledig worden vergoed; dat mismatches en overhedges in overeenstemming gebracht worden met de werkelijke financiering en de gemaakte kosten worden vergoed én dat de exotische varianten (zoals supercollar en de zero-cost knock-in collar)  worden aangepast en eveneens worden gecompenseerd.

Uitzonderingen zijn de “professionele belegger”, die geen vergoeding ontvangt en contracten boven 2,5 miljoen waarvoor een lagere rentecompensatie geldt.

Let op! Als u gebruik maakt van het herstelkader dan kunt u later geen (hogere) claims meer indienen.

Complex

Het herstelkader is een zeer complexe materie. Daarom is er momenteel een “pilotfase” waarin banken tijd gegund wordt om zicht te krijgen op de uitvoering van de regeling. Het kan daarom nog wel maanden duren voordat ondernemers die een derivaat hebben gesloten benaderd worden door hun bank.

Wat moet u doen?

Omdat de materie zo complex is en het gaat om grote bedragen is het raadzaam u te laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur.

Als u in het verleden een renteswap(s) hebt afgesloten dient u de ontwikkelingen actief te volgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Patrick KusterPatrick Kuster

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete
0575 46 13 91

 

 

HermanVrielink522x499Herman Vrielink
Bedrijfsadviseur
Herenstaete
0575 46 13 91