Financieel adviseurs geven mkb-ondernemers vaak het advies om bankfinanciering te kiezen, ondanks dat andere financieringsvormen soms beter passen.

Dat staat in het rapport ‘Hoe de mkb-adviseur de financieringspuzzel maakt’, opgesteld door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en Crowdfundinghub. Volgens de onderzoekers is het voor financieel adviseurs moeilijk om inzicht te hebben in alle mogelijkheden op het gebied van financiering, waardoor zij vaak kiezen voor oplossingen die zij goed kennen en die snel te realiseren zijn. “De uren zijn beperkt, de klant moet het kennen en de tevredenheid van de klant is belangrijker dan de optimale financiering”, aldus de onderzoekers.

Financieringsvormen
Banken worden door de adviseurs gezien als “relatief goedkoop en snel”, waardoor ze de eerste keus zijn bij financieringsvraagstukken. Volgens de onderzoekers is vooral het tijdsaspect daarin belangrijk. “De financieel adviseur moet in een beperkte tijd tot een goede afweging komen. Dit kan vaak een optimale financieringskeus belemmeren, omdat hij maar een aantal opties in overweging kan nemen. Op zo’n moment lijkt de adviseur vaak weloverwogen voor gebaande paden te kiezen.”

Crowdfunding is volgens de adviseurs meer iets voor consumenten, subsidies zijn “stroperig en tijdrovend”, en gestapelde financiering kost te veel tijd “doordat er meerdere aanvraagtrajecten gaan lopen”. Leasing is daarentegen volgens adviseurs “eenvoudig en transparant” en ook factoring is steeds populairder, alhoewel de meeste adviseurs dit wel als een vrij dure financieringsvorm zien.

Satisficing
De onderzoekers halen de term satisficing aan, een woord dat reeds in 1965 indaalde bij ene H.A. Simon en destijds terechtkwam in het rapport ‘Administrative decision making’. Satisficing is een combinatie van satisfying en advice. “Economische actoren streven niet naar de beste rationele oplossing, maar zoeken een oplossing die in ieder geval hunzelf tevredenstelt, eenvoudigweg omdat zij niet in staat zijn alle mogelijkheden te kennen”, lichten de onderzoekers toe. “Er bestaan veel meningen over verschillende financieringsvormen, maar geen enkele adviseur lijkt afdoende kennis te hebben van alle financieringsvormen om de puzzel van financiering te kunnen leggen.”

De onderzoekers wijzen er wel op dat hun conclusies gebaseerd zijn op slechts negentien interviews. “Wij zijn in dit kwalitatieve onderzoek dan ook niet zozeer naar algeheel geldige uitspraken op zoek, als wel naar het herkennen van mogelijke patronen bij financiële besluitvorming.”

Bron: accountant.nl