Als twee of meer financieringsvormen worden gebruikt om een financiering te krijgen spreken we van gestapeld financieren, hybride financiering, pizzafinanciering of financieringsmix. Gestapeld financieren komt voort uit de vraag naar financieringsvormen passend bij een specifieke kredietbehoefte. Dat is niet nieuw, alleen werd de juiste financiering bij de specifieke kredietbehoefte in het verleden door de bankier geregeld en werd bancair en/of via de dochtermaatschappijen (leasing en factoring) ingevuld.

Andere houding banken

Hogere kapitaaleisen beperken de banken in het volume van uitzettingen. Ook hebben banken hun risicohouding bijgesteld.
Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld spaarders die genoegen moeten nemen met een minimale rente. De spaarder kan door Crowdfunding deels voorzien in de kredietbehoefte van het bedrijfsleven en wint nog steeds aan populariteit.

Speelveld verruimd

Het speelveld van financieringsbronnen is de afgelopen jaren fors verruimd.
Vaak zal er vanuit de ondernemer/onderneming behoefte zijn aan fysieke begeleiding. Iemand die het speelveld kan overzien.

Begeleiding ondernemer/onderneming

Gestapeld financieren is geen doel op zichzelf, maar kan voor u wel het verschil maken. Bijvoorbeeld als u meerdere investeringen de komende jaren heeft waar u een financiering voor nodig heeft? Dan is het goed mogelijk om deze investeringen te combineren met verschillende financieringsvormen.
De adviseurs van Herenstaete begeleiden u hierin.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
Patrick-Kuster-940x761

Adviseur Financieringen, Fusies & Overnames
Herenstaete
085 041 0025